Login

UPlanners wordt zich bewust van weerstand bij veranderingen!

02 september 2019

Hoe staat het met de weerstand bij veranderingen bij onze UPlanners?

Heb je daar zelf weleens mee te maken en zo ja, hoe ga je hier dan mee om? Dat waren in het kort de vragen waar het om draaide tijdens de intervisie sessie op 26 juni. Onze UPlanners zitten allemaal bij verschillende opdrachtgevers, met net zoveel culturen, eigenaardigheden en gebruiksaanwijzingen. Om die reden is het belangrijk dat ze zich gemakkelijk bewegen binnen verschillende organisaties. Ben je in staat het gedrag van je omgeving goed te ‘lezen’, dan kun je daarop inspelen en het jezelf een stuk makkelijker maken.

Onder leiding van goeroe Mark van den Eng, specialist op het gebied van Performance Behaviour, werden onze UPlanners meegenomen in de wereld van Weerstand bij veranderingen. Mark heeft meer dan 20 jaar ervaring en heeft in diverse functies ervaring opgedaan binnen diverse complexe veranderingstrajecten. De aangewezen persoon om antwoord te geven op bovenstaande vragen.

Nog te vaak spreken veel managers over “veranderweerstand” om aan te geven dat ze er niet in slagen om een verandering door te voeren. Het lijkt soms wel een algemeen geaccepteerd excuus om te falen. Mark vertelt dat dit echter zeker geen excuus is. In een leercurve begint ieder veranderingsproces met veel vragen en onzekerheden, gevolgd door ontkenning. Door aandacht te besteden aan de reden of noodzaak om te veranderen en uit te leggen welke invloed de aanstaande veranderingen hebben, kom je zo snel mogelijk door de fasen van het ontwijken en verwarren heen.

Weerstand heeft te maken met de “gewoontelus” en het doorbreken daarvan. Iedereen maakt veel onbewuste keuzes gebaseerd op de gewoontes. Deze worden altijd in gang gezet door een signaal en afgesloten met een beloning. De gewoontes geven ons een veilig gevoel en zorgen voor geborgenheid.  Het omgaan met weerstand is uiteraard enorm belangrijk voor onze UPlanners, maar zoals zo vaak, is voorkomen beter dan genezen! Door middel van het letten op je houding, stem, ademhaling en taal kun je voorkomen dat je collega in de weerstandsmodus schiet. Door niet te vervallen in een negatieve automatische reactie, maar bewust te kiezen voor een beter alternatief kun je omgaan met de veranderweerstand. Iemand reageert meestal niet op inhoud, maar op vorm. Degene die weerstand laat zien (bezwaren/ klachten) wil vooral aandacht voor zijn bezwaar/klacht. Dit doe je door ‘lateraal te denken’ in plaats van het traditionele denken.

Door de intervisiesessie zijn alle UPlanners zich weer meer bewust van het gedrag van hun omgeving binnen veranderingsprocessen, welke invloed zij zelf hebben en hoe ze gedrag kunnen sturen binnen (complexe) veranderingsprocessen. Kortom, een geslaagde, intervisiesessie, waar naast kennis ook weer genoeg genetwerkt, bijgepraat en gegeten is.

Kijk naar een goede tip van Mark over of iets nu wel echt weerstand is. Stuff to think about…