Login

UPlanners gaat op Forecasting training

30 december 2020

In het najaar van 2020 heeft onze UPlanner Erna de opleiding Forecasting and Demand Management gevolgd via de Logistiek Academy, in samenwerking met Nyenrode. Hieronder haar verhaal…

De belangrijkste reden om deze opleiding te gaan doen was om mij vanuit de theorie verder te kunnen ontwikkelen op dit gebied. Met name in de opbouw en het belang van (juiste) forecasting. Samen met praktijkprofessionals kan ik dit nu al toepassen in mijn dagelijkse werkzaamheden.

Vanuit mijn ervaringen, onder andere als Demand Planner en Productieplanner, ben ik nauw betrokken (geweest) bij het plannen en uitvoeren van promoties in retail en de productie van voedingsmiddelen. Uit mijn dagelijkse werkzaamheden is al gebleken hoe belangrijk een goede forecast is. Vanuit mijn praktijkervaring kon ik de theorie al direct plaatsen in de context. Door de inhoud van de opleiding in combinatie de met uitdagingen die ik in mijn dagelijkse werk tegenkop ben ik inmiddels nog beter in staat om mijn opdrachtgevers te ontzorgen. Los daarvan heeft het me op het gebied van mijn persoonlijke ontwikkeling veel nieuwe inzichten gegeven.

Natuurlijk deel ik de belangrijkste lessen die ik heb geleerd tijdens de opleiding graag met jullie.

  1. De voornaamste reden voor het opstellen van een forecast is om op dit moment de juiste beslissingen te nemen voor zaken die in de toekomst gaan plaatsvinden. Hierbij is het belangrijk om je te realiseren dat een forecast niet alleen van belang is voor de afdeling Logistiek of Supply chain. Ook is het belangrijk dat de afdelingen Productie, Financiën en Verkoop bewust zijn van wat ze te wachten staat.
    Bij Supply chain denk je waarschijnlijk aan beschikbaarheid van componenten en voorraadniveaus. Voor Productie is de capaciteit van belang, terwijl voor Financiën de forecast juist relevant is voor de financiële planning, waarbij omzet- en winstverloop kunnen worden voorspeld (de input op basis waarvan veel besluiten worden genomen door managementteams). Zo zie je dat het samenstellen van een juiste forecast veel invloed heeft op verschillende afdelingen en de besluitvorming binnen een organisatie.
  2. Het proces van het samenstellen van een juiste forecast heeft een aantal vaste pijlers: (1) Het is een op regelmatige basis terugkerend proces, bijvoorbeeld maandelijks. (2) Het is een zogenaamd cross-functioneel proces. Dit betekent dat afgevaardigden van verschillende afdelingen, met verschillende specialismen, worden betrokken bij het samenstellen van de forecast. (3) Het proces moet leiden tot acties, bijvoorbeeld: ‘Hoe kunnen we extra verkopen genereren?’ (4) Het proces moet worden aangevoerd door de organisatie en haar leiders.
  3. Het samenstellen van een juiste forecast gebeurt op basis van statistieken over de historie, aangevuld met ervaring vanuit de organisatie. Dit is het ‘verrijken van de forecast’, waarbij afgevaardigden van verschillende afdelingen relevante input kunnen geven, die effect heeft op de verwachtingen voor de toekomst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de introductie van nieuwe producten, uit faseren van verzadigde producten en de invloed van een seizoen of het weer op verkopen. Het is mogelijk verschillende forecast-strategieën te gebruiken voor verschillende product(groepen). Hierbij zijn onder andere het soort verkopen (regulier, uitverkoop), de fase waarin een product zich bevnidt (nieuw/volwassen/end-of-life), het belang van het product (Pareto, 80/20) en de mogelijkheid om een goede forecast te bepalen (XYZ-producten) van belang. Weten hoe de productportfolio is gesegmenteerd is van belang om de manier van het samenstellen van de forecast te kunnen bepalen.
  4. Vanuit logistiek oogpunt zijn er twee belangrijke rollen uit de supply chain-organisatie betrokken bij het samenstellen van een forecast: (1) De forecast analist stelt de forecast samen op basis van data en (2) De demand planner gebruikt deze data om interactie te zoeken met afgevaardigden van andere afdelingen om de forecast bij te schaven en iedereen te informeren. Deze twee rollen zijn dermate verschillend dat ze verschillende denkmethoden en kwaliteiten vereisen.
  5. Gedurende het forecastproces zullen de afgevaardigden van de verschillende afdelingen samenkomen om de forecast door te spreken en de belangrijkste zaken te overleggen. Het is belangrijk om elkaar tijdens dit overleg de ruimte te geven om zorgen te uiten. Het kan erg waardevol zijn om ook de rol van een andere afdeling aan te nemen en de forecast te bekijken vanuit dat oogpunt.
  6. Als het moment daar is en dat wat ooit de forecast was een vast plan wordt voor de komende periode, is het van belang om eventuele verstoringen van het plan zo snel mogelijk te identificeren en te delen met de betrokkenen. Het verstandigste is om vooraf een beslismodel (beslisboom) te hebben samengesteld waarop teruggevallen kan worden wanneer deze situatie zich voordoet. Zo wordt een extreme corrigerende reactie voorkomen.

Al met al een zeer geslaagde opleiding, die me zeker verder heeft gebracht.